ทะเบียนรายการข้อมูล

คัดกรองตามยุทธศาสตร์


แสดงรายการข้อมูลที่จัดทำระหว่างปี    และปี  
โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เลือกจำนวนเร็คคอร์ดที่ต้องการแสดงในหนึ่งหน้า: 5 10 15 30 50 100
Direct access Public use files Licensed data files Data enclave Data available from external repository
สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office